Headonism

Osman Kaytazoğlu

bu sessiz akıntı içinde kayıp giderken 
zaman hep kar?ıma karma?ık ve zor sorular çıkarıyor
bir ?eylerle aramda uzun ve tek bir çizgi var...
bazen su besili insanlar servetlerini neye harcıyorsa oraya aittirler diyorum.
"krallıklar zenginlikler içinde" ya?ıyorlar
ama ruhları kıllarını bile kıpırdatmıyorsa
onlara kar?ı duygularımın ölümünü izliyorum
çaresizce....

kaytaz@gmail.com