Zırlamayı Kesin, Internet Yasak-1


Birtakım Kargalar
Yaman muhabirimiz Yaman Ural, bizim için memlekette kaç tane yasaklı site olduğunu ve bu sitelerin hangileri olduğunu araştırmaya kalktı. Önce bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkını kullanma isteğiyle Türk Telekom’a başvuran Yaman, http://www.guvenliweb.org.tr/content/11052009-tarihli-ihbar-istatistikleri-yay%C4%B1nlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r adresinden sorusunun yanıtını öğrenebileceğine dair bir mesaj aldı. Üşenmeyip link’i yazarsanız karşınıza www.guvenliweb.org.tr nin bir istatistik sayfası çıkıyor. Sitedeki istatistiklerin özetini aşağıda geçeceğiz. Ama Yaman “Listeyi verin arkadaşım, ben sizden istatistik istemedim ki,” biçiminde bir mesaj daha atınca gelen yanıtı aynen basıyoruz:
 
Sayın Ural,
Başvurunuz ile ilgili olarak tarafınıza verilebilecek bilgi bir önceki e-posta ile tarafınıza gönderilmiştir. Bunun dışında kalan talebiniz Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin "İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği" başlıklı 12. maddesinde "Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
Hal böyle olunca, Sayın Ural, netteki tanışları vasıtasıyla bazı datalara ulaştı. http://mindtrick.net/blockedinturkey/list.php adresinden yasaklı sitelerin büyük bir kısmına ve yasak durumlarının ne olduğuna ulaşabilirsiniz. Şimdi birkaç istatistik bilgi. 11.05.2009 tarihli ihbat istatistiklerine göre:
 
Toplam İhbar/Şikâyet Sayısı, 81.691. Katalog suç kapsamında kabul edilen alan adı sayısı 21.375, ihbar sayısı da 34.294. İhbar istatistikleri şöyle: Fuhuş %8,3, Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini %0,4, Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırma %0,5, İntihara Yönlendirme %1,5, Bahis, Kumar %0,5, Atatürk Aleyhine Suçlar %8,6, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama %2,8, Diğer (ne olduğu belirtilmemiş) %1,6, Çocukların Cinsel İstismarı %14,1, Müstehcenlik %61,2.
 
Kapatılan sitelere gelince, yine 11.05.09 tarihi itibariyle Erişimi Engellenen Site Sayısı, 2.601. Bunların 2.126’sı re’sen (yani doğrudan Telekom tarafından), 475’i yargı yoluyla kapatılmış. 64 site için engelleme kaldırılmış. Yani 2.537 adet site yasaklı (427’si yargı yoluyla, gerisi Telekom). Bildir – Kaldır yöntemiyle 37 adet web sitesinden uygun olmayan içerik ya da bölüm kaldırılmış.
 
Yasaklı site istatistikleri de şöyle: Fuhuş 25, Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 12, Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırma 3, İntihara Yönlendirme 4, Bahis, Kumar 137, Atatürk Aleyhine Suçlar 56 (54’ü yargı yoluyla), Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama 93, Diğer 197 (tamamı yargı), Çocukların Cinsel İstismarı 1.107, Müstehcenlik 967.
 
Burdan şöyle bir sonuç çıkıyor aslında, her 31 ihbardan biri işe yarıyor. Dolayısıyla daha çok ihbar şart. Mesela sadece Harun Yahya (Adnan Oktar) tek başına (şimdilik) 35 site kapattırmış. Vatandaş olarak taa Abdülhamit’ten beri genlerimize işlemiş muhbirlik ve 80 Anayasası’ndan kalma hukuki alışkanlıklarımız ile birlikte, yasaklı internet için ahlanıp vahlanmanın bir anlamı yok. Zırlamayı kesin. Bu yasalar değişmedikçe özgür internet diye bir şey olmayacak.
 
Yanda yasaklı sitelerden yaptığımız seçkiyle bir kolaj hazırladık. Mümkün mertebe Çocukların Cinsel İstismarı nedeniyle yasaklanmış site adı seçmedik. Ama siteler yasaklı olduğu için içeriklerini de göremiyoruz takdir edersiniz ki. Aralardan kaçanlar olduysa özür dileriz. Bolt (koyu) yazılan site isimleri yasaklama etkisinin devasa olduğuna işaret ediyor (bize göre değil, yukarıda verdiğimiz kaynağa göre).
 
 
info@kargamecmua.org