istanbullaşalım


BİNBİRDİREK SARNICI

Sultanahmet semtinde, Adliye Sarayı'nın üst tarafında, küçük bir meydanın altında bulunmaktadır. Yerebatan Sarayı Bazalika Sarnıcı'ndan sonra İstanbul'un ikinci büyük su haznesi olan Binbirdirek Sarnıcı, eski Bizans kaynaklarına göre 4. yüzyılda yapılmıştır. Bu kaynakların verdiği bilgilere göre İmparator I. Constantinus şehri yeniden kurduğunda Roma'dan bazı senato üyelerini buraya göçe zorlamıştı.
 
Binbirdirek Sarnıcı'nın içinde uzun süredir su bulunmadığından 19. yüzyılda ip bükenler tarafından atölye olarak kullanılıyordu. 1960'lı yıllarda İstanbul Valiliği'nde yapılan bir toplantıda bir vali muavini tarafından bu sarnıcın içine, çevredeki apartmanların mecralarının akıtıldığı açıklanarak, belediye temsilcisi sert biçimde uyarılmıştır. Çok sonraları şehrin en canlı yerinde olan bu tarihi eserin içinin temizlenip bir restoran, etkinlik mekânı olarak işletilmeye başlanmıştır. 
info@kargamecua.org