BEYLERBEYİ SARAYIBeylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı olarak kullanılması oldukça eskilere, Bizans dönemine kadar gitmektedir. 18. yüzyılda yaşamış ünlü gezgin İnciciyan'a göre,Büyük Konstantinus'un diktirdiği bir haçtan dolayı Bizans döneminde
İstavroz bahçeleri adıyla anılan yöre, Osmanlılar döneminde padişahların haz bahçelerinden biri olarak kullanılmıştır. Yine İnciciyan'a göre buraya Beylerbeyi adının verilişi, 16. yüzyılda Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın burada bulunan köşkünden kaynaklanmaktadır.

Bugünkü Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdüzaziz tarafından, II. Mahmud’un ahşap sahil sarayı yıktırılarak, 1861-1865 yılları arasında devrin en önemli mimarlarından Serkis Balyan'a yaptırılmıştır.