Dengele Bakalım


Şart mı editoryal yazının ilk paragrafının hal ve gidişten bahsetmesi?
 
Denge acayip bir söz aslında. Hele bu zamanda. Doğanın dengesinin kalmadığı, dünyanın dengesinin bozulduğu, kavramlar anlamlarını birer birer yitirir olduğu bir geçiş dönemindeyken. Aslında bunları düşünerek değil, biraz da mecmuanın son sayılarını göz önüne alarak daha rahat bir konu seçme isteğiyle dosya konumuz “denge” oldu. İyi mi oldu siz daha iyi bilirsiniz. Ama sanki daha serbest yazılar var bu sayıda.
 
Tabii ki bu sayıda da aramıza yeni katılanlar oldu. Ne güzel. Hemen zikredelim isimlerini; Neslihan Akpınar, hızlı bir giriş yaptı katıldığı mecmua toplantısının ardından, hem Jeff Bridges yazısını hazırlayadı hem de dosyaya katkıda bulunan Yücel Tanrıverdi’yi kattı aramıza. Melda Köser de dosyaya katkıda bulunan bir diğer yeni yazarımız.
 
Bir de, bu aralar Sezyum’u düşündük sıkça…
 
Hâlâ gidip geliyor ama önümüzdeki sayıyla beraber bir süre kalacaktır bahar.
 

info@kargamecmua.org