Sonun Başlangıcı


Nine Inch Nails
"The Beginning Of The End"


Yerde, dizlerinin üzerinde
Geride bırakılacaksın
Bu başlangıç
Ne düşündüğüne dikkat et
Beynini okuyabilirler
Bu başlangıç
Ben işaretimi aldım, gözlerimde gör onu
Bu başlangıç
Yansımamı tanımıyorum
Bu başlangıç

Çok yükseğe tırmandığımızı düşündük
Tüm hüküm giydirdiğimiz geçmişin üzerine
Hiçbir sonuçla yüzleşmedik
Bu sonun başlangıcı

Sen sıranı bekle
Sıranın sonunda yer alacaksın
Bu başlangıç
Yoldan çekil
Çünkü benim sıram geldi
Bu başlangıç
Tanrı, kendi kendine yardım edebilenlere yardım eder
Bu başlangıç
Belki de çok geç görebildiğim kadarıyla
Bu başlangıç
Çok yol katettiğimizi düşünüyoruz
Tüm yalanlarımıza güvenerek
Hiçbir sonu görmüyoruz
Bu sonun başlangıcı
 
Çeviren: Oral Zeren