istanbullaşalım


KIZ KULESİ
 
Marmara Denizi’nin İstanbul Boğazı ile buluştuğu yerde, Üsküdar kıyısına yakın bir kayalık üzerine oturtulmuş olan yapı. İstanbul’un simgesi haline gel­miş ve pek çok tabloya konu olmuş bulu­nan bu ilginç deniz istasyonu binası, tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmiştir.
 
Pek çok masallar bir yana, tarihte, kulenin değil­se de onun üstüne oturduğu kayalığın a­dının ilk kez geçmesi M.Ö.411'’de, Atina ile Sparta arasındaki savaş dolayısıyladır: Kü­çük Bizantion yanlış bir tercihle Sparta'yı tutunca, Boğaz’ın Avrupa kıyısı Sparta, As­ya tarafı ise Atina egemenliğinde sayılmış fakat Sparta savaşı kaybedince, Atina, Bi­zantion'u hemen cezalandırmamış; önce Boğaz’a giriş ve çıkışları kontrol altına al­mayı ve bunu bir gelir kaynağı haline ge­tirmeyi tercih etmiştir. Alkhibiades, bu ka­ya parçası üzerine bir gümrük istasyonu kurmuştur. Kaynaklar, bu aşamada kule çapında bir binadan bahsetmemektedir.
info@kargamecmua.org