Künye


İmtiyaz Sahibi: Karga Turizm ve Ticaret Ltd. şti. adına İ. Özer Bal    
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Yönetmeni: Tayfun Polat
Editörler: Utkan Çınar
Düzelti: Yenal Yergün
Tasarım: Deniz Bankal 
Kapak:  Ece Çevik
 
Katkıda Bulunanlar: Can Anar, Rafet Arslan, Okan Aydın, Ece Çevik, Bahadır Dilbaz, Müge Ersan, Aslı Hürcan, Tertip Kabal, Nazlı Kalkan, Murat Kızılca, Vedat Ozan, Vedat Rona, Murat Mrt Seçkin, Semra Uygun, Yenal Yergün.
 
www.karga.com.tr
www.kargamecmua.org
info@kargamecmua.org
 
Dağıtım Noktaları
Beyoğlu - Peyote, Urban, Pandora Kitabevi, Kontraplak // Karaköy - Açık Radyo // Beşiktaş - Abbas // Kadıköy - Karga // Ankara - İmge Kitabevi // Eskişehir - Neyzen Meyhanesi // İzmir - SonsuzSekiz