RESİM YAP! HAKİKATİ BULACAKSIN


Tayfun Polat

Mecmuamızın üç yıl boyunca tasarımını yapan, aileden Peri Demirbaş’ın ilk kişisel sergisi “Hakikat”, 27 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında kargART Salonu’nda açılıyor.

Peri Demirbaş, bir grafik tasarımcı olarak kendini ifade etme gereksinimi hissettiğinde, genellikle resim olmuyor bunun aracı. Ancak bir süre önce, bir rüyada, bir ses “Resim yap! Hakikati bulacaksın,” diyor. Kendini didik didik etmek, rüyalarından beslenip hislerini deşmek, davranışlarını, aslını, yaşadıklarını ve dünyayı sorgulamak, Peri Demirbaş’ın tabiatı. Peri kızı da düşüyor rüyadaki sesin peşine. Bu sergide göreceğiniz resimlerin hemen hepsinin yapılmaya başlamasının sebebi bu.

Peri Demirbaş’ın hakikati arama tekniği de tabiatına özgü. Resimlerin hepsi hislerin dışavurumu. Ancak bu dışavurum an’ın getirdiğine özgü. An ise ilham getirmiyor. Hisleri biriktirip patlıyor. Bu patlama an’ında gerçekleşenler spontane, kısa süreli bir dans. Çokça ellerin, kimi zaman ayakların ve bazen de tüm bedenin mürekkeple dansı. Mürekkebin kağıtta ya da tuvalde bedenlenişi. Hangi his yoğunluğu başlattıysa dansı, o hisse tutunup, belki hemen, belki bir sonraki yoğunlaşmada müdahale geliyor sonra. Matbaa mürekkebinin çok zor kuruması araya giren zamanı yavaşlatıyor. Kaldığı yerden devam edebiliyor dans. Çoğu zaman spatula müdahaleleriyle ya da akan, damlayan yeni renklerle sona eriyor ayin. Ortaya çıkan kimi zaman bir suret, kimi zaman duyguya dönüşen bir hayvan, kimi zaman bir kadın bedeni. Ama hepsi aslında kadının halleri. Her biri bir yaşanmışlığın hikâyesi. Hislerin hakikati. info@kargamecmua.org