Künye


İmtiyaz Sahibi: Karga Turizm ve Ticaret Ltd. şti. adına İ. Özer Bal    
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Yönetmeni: Tayfun Polat
Editörler: Utkan Çınar, Ezgi Ergenel
Tasarım: Deniz Bankal 
Kapak:  Peri Demirbaş
 
Katkıda Bulunanlar: Mustafa Mıstık Adaoğlu, Can Anar, Okan Aydın, Peri Demirbaş, Bahadır Dilbaz, Müge Ersan, Emre Eryılmaz, Tertip Kabal, Nazlı Kalkan, Murat Kızılca, Pınar Korun, Vedat Rona, Murat Mrt Seçkin, Zeynep Sezgin, Mehmet Sinan, Semra Uygun, Yenal Yergün.
 
www.karga.com.tr
www.kargamecmua.org
info@kargamecmua.org
 
Dağıtım Noktaları
Beyoğlu - Peyote, Urban, Pandora Kitabevi // Karaköy - Açık Radyo // Beşiktaş - Abbas // Bağdat Caddesi - CKM Kadıköy / Kadıköy - Karga // Ankara - İmge Kitabevi // Eskişehir - Neyzen Meyhanesi // İzmir - SonsuzSekiz