karga

KARGA MECMUA #33

10 Yılda Bir
 
Ara sıra geriye dönüp bakmak lazım. Çok fazla unutuyoruz artık bunu. Mecmuada defalarca belleksizliğimiz üzerine yazıp çizdik ama ayrıntılı değerlendirmelere girmedik pek. Bu günlerde 30’undan sonra zamanın daha hızlı geçtiğine dair geyikler yapıyoruz aramızda. Abilerimiz “Siz bir de kırkından sonra nasıl hızlanacağını görün,” diyorlar. Hatta 50’sinden sonra. Aslında hızlanan iletişimde olduğumuz çevremiz. Yetişemediğimiz gündem hep.
 
Dolayısıyla bu sayıda 2000’leri dosya konusu olarak aldık. İnternet ve imaj bombardımanı altında geçirdiğimiz bu 10 yılın bir fotoğrafını çekelim istedik. 2000’lerin ilk on yılını farklı konu başlıklarında değerlendirmeye başlayınca da dosya bayağı kabardı. Öyle ki iki aya yayma kararı aldık. Seçtiğimiz konu başlıklarından üçü (müzik, edebiyat ve spor) için konunun uzmanları, icracıları ya da meraklılarından görüşler topladık. Diğer dosya yazıları ise yan değiniler olarak okunabilir.
 
Görüş toplama yöntemine gidince, bu sayının elverenleri, taze katılımcıları da arttı doğal olarak. 2000’lerde edebiyat başlığında Cavit Mukaddes, Cem Akaş, Erdoğan Kul, Süreyyya Evren, Semih Gümüş ve Gaye Boralıoğlu ilk defa mecmuaya yazmış oldular. Müzik başlığı da Derya Bengi ve James Hakan Dedeoğlu’nun görüşlerini almamıza ve aramızda yer almalarına vesile oldu. Sevgili Tan Morgül de 2000’lerde spor başlığına futbol yazdı. Birkaç sayıdır dirsek temasında olduğumuz ve işbirliğimizi uzun süreye yayacağımızı umduğumuz Muhteviyat ekibinden Özgür Uçkan’ın internet yasaklarınının politik gelişimi üzerine kaleme aldığı yazıyı farklı biçimlerde de okumak mümkün.
 
Velhasıl değer verdiğimiz pek çok ismin mecmuaya katkıda bulunmasına vesile olan bu sayıyı okurken, bizim hazırlanırken yaşadığımız heyecanı yakalarsınız diye umuyoruz.
 
Önümüzdeki sayı 2000’ler devam edecek ve kargamecmua 3 yaşına girecek.
 
 
Katkıda Bulunanlar:
Cem Akaş, Burak Bayülgen, Derya Bengi, Murat Beşer, Gaye Boralıoğlu, James Hakan Dedeoğlu, Bahadır Dilbaz, Hira Doğrul, Şenol Erdoğan, Tuğba Eriş, Kerem Erol, Süreyyya Evren, Semih Gümüş, Osman Kaytazoğlu, Sarp Keskiner, Erdoğan Kul, Tan Morgül, Muhteviyat, Cavit Mukaddes, Kerem Oğuz, Murat MRT Seçkin, Zekeriya S. Şen, Hilmi Tezgör, Özgür Uçkan, Yaman Ural, Aylin Ünal, Oya Yalçın, Zafer Yalçınpınar, Yenal Yergün.

DİĞER SAYILAR

500'ün üstünde katılımcının gönüllü desteği ile 2000 civarı yazı, 2500 civarı orijinal görsel ile 100. sayımıza ulaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yapmaya devam...